Zwroty i reklamacje

Zwroty

Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu na odległość przed jego upływem, pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub mailowo na adres biuro@sklepikogrodnika.pl lub wraz z odsyłanym produktem na adres siedziby Sprzedawcy.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy, prosimy o odesłanie paragonu oraz zwracanego towaru wraz ze wskazaniem numeru konta, na który mamy odesłać środki. Dodatkowo prosimy o podanie danych Kupującego i numeru zamówienia.

 

Adres do zwrotu:

Sprzęt Ogrodniczy Zbigniew Jarosz
ul. Wrocławska 13
55-040 Bielany Wrocławskie

 

Zwroty dokonywane do Paczkomatów nie będą odbierane!

Pozytywne rozpatrzenie zwrotu nasępuje wyłącznie w momencie zwrócenia produktu nowego, bez śladów używania, wraz ze etykietami.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaku.

 

 

Reklamacje

Poniższe informacje są zawarte w regulaminie sklepu.

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,

  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

  4. Zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sklepikogrodnika.pl,

  5. W żadaniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

  6. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszt dostarczenia wadliwego produktu pokrywa Sprzedawca, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

   Sprzedawca może zaoferować odbiór przesyłki kurierem opłaconym przez Sprzedawcę. W przypadku zgody Klienta jest on zobowiązany odpowiednio zapakować przesyłkę, nakleić na nią etykietę adresową (dostarczoną pocztą mailową przez Sprzedawcę) i przekazać ją kurierowi lub dostarczyć do punku odbioru przesyłek kurierskich. Jeżeli Klient nie przekaże paczki do wysyłki/odbioru w uzgodnionym terminie oznacza to rezygnację Klienta z tej formy dostarczenia przesyłki do Sprzedawcy.

  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:

   1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany, zwraca poniesiony koszt odesłania produktu do Sprzedawcy oraz opłaca koszt ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,

   2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,

   3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

  1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektonicznej.

 

W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.